Stadsbyggnadspriset i Landskrona

i Allmänt

Stadsbyggnadspriset i Landskrona gick till ett av våra projekt “Kv. Morgondoppet” i Borstahusen.

Vi är väldigt stolta och det har varit ett väldigt speciellt bygge som kräver lite mer än det vanliga.

All heder till våra anställda samt underentreprenörer för ett grymt jobb.

 

Motiveringen lyder:

Syftet med Landskrona stads stadsbyggnadspris är att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå.  Så här lyder stadsbyggnadsnämndens motivering:

”Stadsbyggnadspriset i Landskrona 2020 tilldelas ett välutformat mikrokvarter bestående av sju passivhus. Materialvalen kopplar till platsen på ett spännande och utmanande sätt och ger det djärva inom arkitekturen en självskriven kandidat. 

Inspirationen och anpassningen till platsen syns genom valda material och utformning. Det blir tydligt med det våginspirerade taklandskapet, skiffer monterade likt fiskfjäll, balkongräcke påminnande om fisknät och en robust nedervåning i tegel.

Det finns en hög precision vid detaljutformning av plåtarbete, mönstermurning och materialövergångar. Kvarteret hålls samman och omfamnas av en gördel i mässing. Fönstersättningen som är modern och balanserad i fasad ger samtidigt utrymme för en effektiv och funktionell planlösning. Trädgårdarna förbinds med en gemensam passage som ger möjlighet till en praktisk logistik.

Projektet har genomgående även en hög kvalitetsnivå på interiören med exklusiva lösningar och materialval. Kvarteret utmärker sig starkt i sin självständighet trots en fin anpassning till omgivningen.”