TEAMAB är ett kreativt företag som kännetecknas av bred kompetens och mycket lång samlad erfarenhet hos personalen – det gäller både företagsledning och anställda på fältet.

Från starten 2009 har TEAMAB, med säte i Landskrona & Malmö med Skåne som operationsområde, genomgått en kraftfull expansion. TEAMAB är ett oberoende privatägt bolag med ett 70-tal medarbetare. Vår verksamhet är byggverksamhet, byggservice, målning, putsning och murning. Vi har även sedan våren 2016 Teamab byggplåt. Vårt fokus ligger framför allt på ROT-projekt, om- och tillbyggnader, badrumsrenoveringar samt även nyproduktion.

TEAMAB har sedan starten haft en positiv utveckling som är resultatet av nytänkande kombinerat med mångårig branscherfarenhet hos medarbetarna. Vi har en mängd återkommande kunder och vi skapar helst långsiktiga personliga kundrelationer som bygger på personliga kontakter.

Professionellt engagemang, kostnadseffektivitet och miljömedvetenhet

Vi betraktar alla som tillsammans arbetar i TEAMAB som nyckelpersoner för att skapa givande, långvariga kundrelationer i våra byggprocesser. Bara då kan vi fullt ut uppfylla alla åtaganden gentemot beställare, leverantörer, underentreprenörer och inte minst oss själva.

Vår affärsidé är att TEAMAB ska på ett gediget sätt bygga, anlägga och underhålla – till ett konkurrenskraftigt pris med kvalitets- och miljöansvar. Med bibehållande av det mindre företagets fördelar ska vi genomföra såväl stora som små projekt samt erbjuda effektiva underhållskoncept. Vi ska vara flexibla, kostnadseffektiva, ha korta beslutsvägar, fatta snabba beslut och vara lättillgängliga.

Miljö & Kvalitet

I alla moment strävar vi efter att vara professionella, kostnadseffektiva och miljömedvetna, och alltid upprätthålla den höga kvaliteten i vårt arbete. TEAMAB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.