Byggavdelningen är den största avdelningen i Teamab.
Vårt engagemang driver oss till att leverera byggtekniska lösningar av högsta kvalitet. Teamab erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad, byggservice, ROT-projekt, nybyggnation, stambyte, ombyggnation, tillbyggnation, hyresgästanpassning och bostäder.

 


Kontaktpersoner

Patrik Engström

Patrik Engström

Roger Jönsson

Roger Jönsson

Filip Engström

Filip Engström

Mickael Alm

Rickard Jacobsen

Anders Nilsson

Daniel Jönsson

Jerry Taijala